МВР

ОД Кърджали

 

Издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС - 12:30ч

16 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

2063/27.09.2019 год.
2062/27.09.2019 год.
2061/27.09.2019 год.
2060/27.09.2019 год.
2056/26.09.2019 год.
2054/26.09.2019 год.
2044/26.09.2019 год.
2043/26.09.2019 год.
2041/25.09.2019 год.
2038/25.09.2019 год.
2035/25.09.2019 год.
2033/24.09.2019 год.


в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали са издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС.
Горепосочените лични документи могат да бъдат получени на гишетата за обслужване на граждани в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 

 16 октомври 2019 | 11:50