МВР

ОД Кърджали

 

Издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС - 11:50ч

16 окт 2019

Във връзка с подадени заявления с номера

1969/18.09.2019 год.
2052/26.09.2019 год.
2047/26.09.2019 год.
2046/26.09.2019 год.
2045/26.09.2019 год.
2040/25.09.2019 год.
2039/25.09.2019 год.
2037/25.09.2019 год.
2034/25.09.2019 год.
2032/24.09.2019 год.
2013/20.09.2019 год.
2012/20.09.2019 год.
2011/20.09.2019 год.
в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали са издадени български лични документи на продължително и постоянно пребиваващи в Република България чужденци и граждани на ЕС.
Горепосочените лични документи могат да бъдат получени на гишетата за обслужване на граждани в група „Миграция” при ОДМВР - гр.Кърджали от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
Настоящото съобщение се публикува на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 

 16 октомври 2019 | 11:48