МВР

ОД Хасково

 

Приемни дни

В изпълнение на резолюция на Директора на Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението, за определяне на приемни дни и часове, съгласно Правила за организацията на работата с предложенията и сигналите в Министерството на Вътрешните Работи, утвърдени със Заповед на Министъра на Вътрешните Работи, Директора на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково е определил както негови, така и приемни дни на началниците на районни служби в региона: всеки работен вторник от 09.00 ч. до 11.00 ч. в съответните организационни единици.