МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ПАСКОВ

03 апр 2015

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИЦИЯ” - ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 10 , тел.0391/6-33-22

 

 

Рег.№.254р-9209

02.04.2015г.

ДО

ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ПАСКОВ

Д-град бул.”България” № 14 вх.А ап.20

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.26 ал.2, вр.чл.61, ал.3 от АПК Ви уведомяваме, че спрямо Вас е образувано административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс. Иззетото огнестрелно оръжие с протокол по Д.П.№ 756/2013г. по описа на РУ - Димитровград ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, не сте прехвърлил собствеността върху наследственото огнестрелно оръжие .

Освен неупражнените от Вас права по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, също така не сте се възползвал и от правото си да подадете заявление за издаване на съответното разрешение , съгласно чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Предвид горното, е изготвена заповед с рег.№ 254з-263/27.03.2015г., с която на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия, наследственото огнестрелно оръжие се отнема в полза на държавата.

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

01.04.2015г.

Димитровград

 23 май 2017 | 17:30