МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Кирил Иванов Киров

22 юни 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИЦИЯ” - ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 10 , тел.0391/6-33-22

 

 

Рег.№ 254р-19203

 17.06.2016г.

ДО

Кирил Иванов Киров

Д-град ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.5 от ЗОБВВПИ с Отказ с рег.№ 254р-13179 /22.04.2016г. по описа на РУ МВР Димитровград на  от Кирил Иванов Киров, ЕГН 6307128525, Димитровград ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11 , е отказано подновяване на разрешението за носене , употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Валтер” кал.22 с фабричен № G036191 и 45 броя боеприпаси кал.22.

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.06.2016г.

Димитровград

 23 май 2017 | 17:30