МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Тодор Димитров Смиленов

08 авг 2018

                                                                                                                                                          До

                                                                                                                                                          Тодор Димитров Смиленов

                                                                                                                                                         Постоянен адрес гр.Димитровград

                                                                                                                                                         ул. „Й.Николова“ № 3, ет. 2, ап. 8

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание  чл. 61, ал. 3 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№ 254з-510/05.06.2018г, относно прекратяване на административно производство по подновяване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие, Ви е изпратена по служители на РУ Димитровград на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочения  адрес.

            На основание чл.83 ал.2 от ЗОБВВПИ преписката е спряна, тъй като не сте открит  за да Ви бъде връчено уведомително писмо с рег.№ 254р-2608/04.05.2018г. в което Ви е даден 30 /тридесет/ дневен срок, да изложите в писмен вид допълнителни мотиви относно подновяване на разрешението за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, поради отсъствие от Република България.

           Предвид горното и  на основание   чл. 83, ал. 3 от  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, е прекратена преписка / Заявление / с вх.№ 254-2376 / 19.04.2018г. по описа на РУ Димитровград  за издаване /подновяване/ на разрешението за носене, съхранение и употреба   на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси

      Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

  

 08 август 2018 | 16:50