МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Валентин Стефанов Ванчев

08 яну 2018

Рег.№ 254р-797.   

08.01.2018г.                                                                          

                                                                                              До

                                                                                              Валентин Стефанов Ванчев

                                                                                              гр.Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.213а ал.4  от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград,  на Валентин Стефанов Ванчев, ЕГН 620514xxxx, Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал”  кал.9х18мм. с фабричен № ХАН3087 и  1/един/ пълнител за пистолет байкал .

             Г-н Ванчев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбина  и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

  Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

                                                                                                                                 

 

                                                                                            НАЧАЛНИК РУ ДИМИТРОВГРАД 

 

 

04.01.2018г.

гр.Димитровград

 16 февруари 2018 | 12:44