МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Иван Дойчев Петев

08 яну 2018

Рег.№ 254р-798.

08.01.2018г.

До

Иван Дойчев Петев

гр.Димитровград ул.”Анри Барбюс”

№ 1 вх.В ет.4 ап.10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

чл.213а ал.4 от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград, на Иван Дойчев Петев, ЕГН 640403xxxx, Димитровград ул.”Анри Барбюс” № 1 вх.В ет.4 ап.10, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „ЧЗ” модел 75В кал.9х19мм. с фабричен № 8757S, 1/един/ пълнител за пистолет чз и 43/четиридесет и три/ броя боеприпаси кал.9х19мм. .

Г-н Петев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови близки същият е заминал на работа в чужбина в Германия и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

 

 

04.01.2018г.

гр.Димитровград

 

 


 16 февруари 2018 | 12:45