МВР

ОД Хасково

 

28 януари 2019

60% разкриваемост на престъпленията отчита ОДМВР Хасково за 2018г

Регистрираната престъпност в региона без разграничаването й на криминална или икономическа бележи намаление и регистрираните престъпления са с 249 по-малко (3080/3329 за 2017 г.).

Общото ниво на разкриваемост (криминална и икономическа) през 2018 г. е 60% или увеличение с 5 пункта спрямо 2017г., когато е била 55%. Разкритите престъпления са 1847, докато през 2017 г. са 1827, т.е. разкрити са с 20 престъпления повече.

За 2018 г. по криминална линия са регистрирани общо 2374  престъпления. Разкрити са 1395. Разкриваемостта е 59 %, което е с 5 пункта повече от 2017 г. (54%). Регистрираното увеличение на разкриваемостта се наблюдава във всички структуроопределящи дялове на криминалната престъпност.

През 2018 г. са регистрирани 112 престъпления против личността, при 101 за 2017 г. Разкрити са 43 престъпления.

Престъпленията против собствеността заемат най-голям дял 46 % от регистрираната криминална престъпност. През периода се забелязва намаление с 314 бр. на този вид престъпления в сравнение с 2017 г. (1091/1405 за 2017г.).

На територията на ОД МВР Хасково са регистрирани 706 икономически престъпления, спрямо 664 бр. за 2017 г. Разкриваемостта за 2018 г. е 64% спрямо 60% за миналогодишния отчетен период.

На наша територия от звена на ОДМВР Хасково са иззети 1 305 102 къса цигари, 7504 пури и 706,12 кг.тютюн и 2710 литра високоградусен алкохол. За сравнение през 2017 г. на територията на ОД МВР Хасково са задържани и иззети 847906  къса  цигари,  2009 кг преработен тютюн за пушене и 507 литра високоградусен алкохол

Служителите на охранителна полиция са взели участие в разкриването на 1221 престъпления или 66 % от общоразкритите, като за 2017 г. са взели участие в разкриването на 1088 престъпления или 60 % от общоразкритите.

На  територията  на  Хасковска област през 2018 г. са регистрирани 272 тежки ПТП със 22 убити и 329 ранени граждани и същите заемат 28 % от общо извършените 966 ПТП.  Наблюдава се увеличение на тежките ПТП с 20 бр., на убитите с 15 бр. и на ранените с 6 бр., в сравнение с 2017 г. когато са били регистрирани 252 тежки ПТП със 7 убити  и 323 ранени.

В периода пътните полицаи от ОД МВР Хасково са установили с 14 473 бр. повече нарушения на ЗДвП (45 987/31 514 за 2017 г.). Съставените актове са с 1 325 повече (7 718/6 393 за 2017 г.), като увеличение с 15 482 се наблюдава и при съставените фишове (37 527/22 045 за 2017 г.).

През 2018 г. са издадени 18 166 лични карти, спрямо 18 106 за 2017 г.  Отпечатани са 30 759 паспорта, спрямо 23 306 за 2017 г. Издадените СУ МПС са 13 702 за 2018 г., спрямо 11 467 за 2017 г. Общият брой на издадените документи на територията на ОД МВР Хасково за 2018 г. е 62 627, спрямо 52 879 за 2017 г., което e с 9 748 бр. повече.

Пълния текст на отчета - в прикачен файл!

Прикачени документи analiz_2018   (docx - 28,00KB) - 01 фев 2019 14:31
Изображения

 04 февруари 2019 | 09:33