МВР

ОД Хасково

 

10 септември 2020

43 000 документа за самоличност са подменени до момента в сектор „Български документи за самоличност“

До края на годината предстои издаването на още 47 000

В сектор „БДС“ се запазва тенденцията за увеличаване на броя на обслужените граждани и приетите заявления. Само за изминалия месец август са приети с 51% повече заявления, или 9613. За сравнение с август миналата година, документите са били 6351.

След отмяната /1.9.2020г/на издадените предписания от министъра на здравеопазването за отпадане на изискването за поставяне под карантина на лица, пристигнали от територията на страните Турция, Сърбия и Беларус, се наблюдава значително увеличение на желаещите да подновят българските си лични документи. За сравнение, на 31 август са приети 497 заявления, докато на 8.9.2020г. те са два пъти повече, или 1039.

За сектора това е очаквано натоварване, като се работи с максимален брой служители и гишета за обслужване. Осигурен е пропускателен режим, обезпечен с полицейско присъствие, а в салона за административно обслужване има служители, изпълняващи функции по насочване на потребители и оказващи им съдействие и помощ при попълване на документите. Така гражданите още от входа получават необходимата информация и се насочват към свободно гише за обслужване. Спазват се и всички въведени противоепидемични мерки, като в салона не се допускат лица без предпазни маски и задължителна дезинфекция на ръцете.

Във всички звена на територията е осъществена възможност за извършване на заплащане на административните услуги чрез ПОС терминално устройство.

След отмяната на извънредното положение е възобновен и организирания прием на заявления с мобилна станция при постъпило предварително искане.

Организирани са и изнесени работни места в полицейските участъци в Стамболово, Минерални бани и Любимец, които се посещават по график. Там на място гражданите без предварително да са подали заявка, могат да подадат заявление за издаване на български документ за самоличност.

Напомняме на гражданите, че биха могли да подадат заявление за документ във всяко от звената на територията на областта, което е по-удобно за тях, както и чрез портала за електронни административни услуги на интернет страницата на МВР.

Изображения

 10 септември 2020 | 10:05