МВР

ОД Хасково

 

13 март 2019

Спад на престъпността и ръст на разкриваемостта отчете на анализа си ОДМВР Хасково

Изводът е от анализа за дейността на хасковската дирекция за изминалата година

 

Главните комисари Светлан Кичиков/ГДГП/ и Николай Николов/ГДПБЗН/ дадоха от името на ръководството на МВР много добра оценка за работата на Дирекцията. След кратък видео преглед на дейността на дирекцията за предходната година, директорът на ОДМВР-Хасково ст.комисар Ангел Цанков подчерта, че основните акценти за работата на служителите са били в съответствие със стратегическите документи в областта на сигурността и обществения ред. Предприетите и реализирани от Дирекцията комплекс от мерки са мотивирани за постигане на повишаване качеството на услугата сигурност и  доверието на гражданите.

Бе отчетено, че общото ниво на разкриваемостта на престъпления на областната дирекция е достигнала е 60%, което показва увеличение с 5 пункта спрямо 2017г., когато е била 55%. Разкритите престъпления са 1847, докато през 2017 г. са 1827, т.е. разкрити са с 20 престъпления повече.

От извършените 2374 криминални престъпления през миналата година в Хасковска област, най-голям относителен дял от 36% заемат кражбите на имущество.

През 2018 г. са регистрирани 846 кражби, което е намаление с 289 спрямо 2017 г. – 1135. Намаление на регистрираните престъпления се наблюдава във всички районни управления на полицията в Хасковско. Като цяло в селския район не се наблюдава увеличение на кражбите.

Похвали за работата си получиха и служителите от Охранителна полиция, които са взели участие в разкриването на 66% от общоразкритите престъпления или 1221 броя.

МВР-Хасково има значителен напредък в разкриваемостта на престъпленията свързани с акцизните стоки. През изминалата година са били съставени 277 акта по Закона за акцизите и данъчните складове за разпространение на цигари без бандерол и тютюн. Иззети са 1 305 102 къса цигари, 7 504 пури и над 706 кг тютюн.

Бе подчертана и ролята на мобилните екипи за активно  противодействие на конвенционалната престъпност и посещението им  по график в малките населени места. През настоящата година, усилията на служителите ще бъдат насочени към повишаване ефективността на дейностите по превенция и разкриваемостта на т. нар “битова престъпност”, намаляване на пътния травматизъм и повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата, противодействие на престъпленията с акцизни стоки и други ощетяващи държавния бюджет, превенция на наркоразпространението и домовите кражби.

На отчет-анализа на областната дирекция на МВР присъстваха областният управител, окръжният прокурор и председателят на Окръжен съд в Хасково, които за пореден път изразиха задоволството си от традиционно доброто работно партньорство.

Изображения

 13 март 2019 | 17:30