МВР

ОД Хасково

 

19 юни 2020

Заработи системата за проверка на неплатени глоби на ГКПП"Капитан Андреево"

Съвместни екипи от РДГП Елхово и полицаи от ОДМВР Хасково извършват проверки на всеки преминаващ през пункта  за невръчени задължения и глоби по закона за движение по пътищата. Преди ден стартира пробно автоматизираната информационна система „Граничен контрол“. Всички водачи с глоби се пренасочват от граничните към пътните полицаи. Водачи, на които за първи път се връчват наказателни постановления имат право да продължат пътуването си и да направят плащане в законоустановения срок. За тези водачи, които дължат суми по влезли в сила наказателни постановления или електронни фишове, при желание могат да ги заплатят на място чрез монтиран за целта ПОС терминал, което се отразява незабавно в системата на МВР. Важно условие е те са да връчени, да е минал срока на обжалване и за доброволно плащане.

„Глобите могат да се платят и по банков път, с онлайн банкиране и през портала за електронни административни услуги в сайта на МВР“, разясни на място главен инспектор Димо Чобанов, началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Хасково. По думите му, на пътниците се връчват фишове, които не са задължени да плащат и които не възпрепятстват пътуването им. Чобанов уточни, че изпълняваме задълженията си по ЗДвП и свързаните с отговорността на водачите и пътниците да заплатят дължимите им глоби по извършените нарушения.

Само за 2 дни са връчени 123 електронни фиша на стойност над 14 000 лева, а гражданите са заплатили на място 133 глоби на стойност над 8300 лева. Съставени са 45 акта и 4 заповеди за принудителни административни мерки.

Изображения

 19 юни 2020 | 14:14