МВР

ОД Хасково

 

07 декември 2018

Г Р А Ф И К На мобилните екипи в малките населени места за м. декември

Дата, час и населено място

На 05.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Добрич, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Крум, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

На 13.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Колец, общ. Мин. бани;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Караманци, общ. Мин. бани;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Боян Ботево, общ. Мин. бани

На 12.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Воден, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Райново, общ. Д-град;

На 18.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Лешниково, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Смирненци, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Върбово, общ.Х-ли;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Орешец, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Тънково, общ.Х-во;

На 19.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Бисер, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Черна могила, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Надежден, общ.Х-ли;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Остър камък, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Иваново, общ.Х-ли;

На 06.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Клокотница, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Стамболийски, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Узунджово, общ.Х-во;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Нова надежда, общ.Х-во;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Александрово, общ.Х-во;

На 17.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Криво поле, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Момино, общ. Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Елена, общ. Х-во;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Болярски извор, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Славяново, общ.Х-ли;

На 10.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Дрипчево, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Изворово, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Черепово, общ.Х-ли;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Браница, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Коларово, общ.Х-ли;

На 14.11.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Георги Добрево, общ.Любимец;

10:45 ч. – 11:30 ч. в с.Момково, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:45 ч. в с.Костур, общ.Св-град;

14:00 ч. – 14:45 ч. в с.Лисово, общ.Св-град;

15:00 ч. – 15:30 ч. в с.Дервишка могила, общ.Св-град;

На 11.12.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Козлец, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Гълъбец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Николово, общ.Х-во;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Широка поляна, общ.Х-во;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Зорница, общ.Х-во;

 

Изображения

 07 декември 2018 | 09:39