МВР

ОД Хасково

 

17 юли 2020

График на планираните посещения за срещи с гражданите в малките населени места за м. Юли

Дата, час и населено място

На 29.07.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Силен, общ.Стамболово; 10:45ч. – 11:15ч. в с.Маджари, общ. Стамболово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Голобрадово, общ. Стамболово;

13:45ч. – 14:15ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

На 30.07.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Спахиево, общ. Мин. бани;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Сърница, общ. Мин. бани;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Ангел войвода, общ. Мин. бани;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Винево, общ. Мин. бани;

 

 

На 30.07.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с. Йерусалимово, общ. Любимец;

11:15ч. – 11:45ч. в с. Оряхово, общ. Любимец;

12:00ч. – 12:30ч. в с. Васково, общ. Любимец;

13:30ч. – 14:00ч. в с. Младиново, общ. Св-град;

14:45ч. – 15:15ч. в с. Пъстрогор, общ. Св-град;

 

На 27.07.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с.Сива река, общ.Св-град;

11:15ч. – 11:45ч. в с.Мезек, общ.Св-град;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Генералово, общ.Св-град;

13:30ч. – 14:00ч. в с.Кап. Андреево, общ.Св-град;

14:45ч. – 15:15ч. в с.Чернодъб, общ.Св-град;

 

На 23.07.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с.Щит, общ.Св-град;

11:15ч. – 11:45ч. в с.Пашово, общ.Св-град;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Михалич, общ.Св-град;

13:30ч. – 14:00ч. в с.Сладун, общ.Св-град;

14:15ч. – 14:45ч. в с.Варник, общ.Св-град;

15:00ч. – 15:30ч. в с.Маточина, общ.Св-град

На 28.07.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

11:15ч. – 11:45ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

12:00ч. – 12:30ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

13:30ч. – 14:00ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

14:15ч. – 14:45ч. в с. Ефрем, общ. Маджарово;

На 31.07.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с. Златоустово, общ. Маджарово;

11:15ч. – 11:45ч. в с. Селска поляна, общ. Маджарово;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Долни Главанак, общ. Маджарово;

На 24.07.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

13:00ч.–13:30ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

13:45ч.–14:15ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

 


Изображения

 17 юли 2020 | 09:22