МВР

ОД Хасково

 

График на мобилните екипи за м.Април

11 апр 2019

Дата, час и населено място 

На 16.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Гарваново, общ. Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Татарево, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Сусам, общ. Мин. бани;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Светлина, общ. Д-град; 14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Горски извор, общ. Д-град;

 

На 19.04.2019 г.за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Колец, общ. Мин. бани;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Караманци, общ. Мин. бани;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Боян Ботево, общ. общ. Мин. Бани;

На 30.04.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Брястово, общ. Мин. бани;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Спахиево, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Сърница, общ. Мин. бани;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Ангел войвода, общ. Мин. бани;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Винево, общ. Мин. Бани

 

На 15.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Козлец, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Гълъбец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Николово, общ.Х-во;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Широка поляна, общ.Х-во;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Зорница, общ.Х-во;

На 23.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Воденци, общ. Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Пътниково, общ. Стамболово;

11:45 ч. – 12:15 ч. в с.Светослав, общ. Стамболово;

13:30 ч. – 14:00 ч. в с.Бял кладенец, общ. Стамболово;

На 22.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

 

На 24.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Брод, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

На 17.04.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

На 19.04.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с.Щит и с.Пашово, общ.Св-град;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с.Михалич и с.Сладун, общ.Св-град;

12:00 ч. – 12:30 ч. в с.Варник и

с.Маточина, общ.Св-град;

 

На 18.04.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Воден, общ. Д-гр0ад;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Райново, общ. Д-град;


 11 април 2019 | 15:02