МВР

ОД Хасково

 

11 август 2020

График на мобилните екипи за м.Август в малките населени места

Дата, час и населено място

На 26.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Конуш, общ.Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Войводово, общ. Хасково;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Орлово, общ. Хасково;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Мандра, общ. Хасково;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Големанци, общ. Хасково;

На 27.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Спахиево, общ.Мин. бани;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Сърница, общ.Мин. бани;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Ангел войвода, общ.Мин. бани;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Винево, общ.Мин. бани;

 

 

На 18.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Воден, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Райново, общ. Д-град;

На 19.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Подкрепа, общ.Хасково;

10:40ч. – 11:10ч. в с.Динево, общ.Хасково;

11:20ч. – 11:50ч. в с.Стойково, общ.Хасково;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Любеново, общ.Хасково

12:40ч. – 13:10ч. в с.Родопи, общ.Хасково;

13:20ч. – 13:50ч. в с.Брягово, общ.Хасково;

 

На 25.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Текето, общ.Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Тракиец, общ.Хасково;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Долно Черковище, общ. Стамболово

 

 

На 28.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Козлец, общ.Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Гълъбец, общ.Хасково;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Николово, общ.Хасково;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Широка поляна, общ.Хасково;

13:00ч. – 13:00ч. в с.Зорница, общ.Хасково;

На 21.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Малево, общ.Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Корен, общ.Хасково;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Кралево, общ.Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Кладенец, общ.Стамболово;

13:00ч. – 13:00ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово

На 20.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

 


Изображения

 11 август 2020 | 16:16