МВР

ОД Хасково

 

15 януари 2020

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Януари, 2020г.

Дата, час и населено място

 

На 22.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Колец, общ. Мин. бани;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Караманци, общ. Мин. бани;

13:45ч. – 14:15ч. в с. Боян Ботево, общ. общ. Мин. Бани;

На 23.01.2020 г.за времето от:

10:45ч. – 11:15ч. в с. Срем, общ. Т-град; 11:30ч. – 12:00ч. в с. Княжево, общ. Т-град;

13:15ч. – 13:45ч. в с. Синапово, общ. Т-град;

 

 

На 21.01.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:15ч. в с.Щит, и с.Пашово, общ.Св-град;

11:30ч. – 12:15ч. в с.Михалич и с.Сладун, общ.Св-град;

13:15ч. – 14:00ч. в с.Маточина и с.Варник, общ.Св-град;

 

На 20.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Брод, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

 

 

На 27.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

13:00 ч. – 13:30ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

 

На 24.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Горни Главанак, общ. Маджарово;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Горно поле, общ. Маджарово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Габерово, общ. Маджарово;

13:00ч. – 13:30ч. с.Малко Попово, общ. Маджарово;

13:45ч. – 14:15ч. в с.Сеноклас, общ. Маджарово;

 

На 31.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

13:45ч. – 14:15ч. в с. Крум, общ.Д-град;

 

На 30.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Малево, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Корен, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Кралево, общ.Стамболово;

13:00ч.–13:30ч. в с.Кладенец, общ.Стамболово;

13:45ч.–14:15ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово;

 

На 28.01.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Димитровче, общ.Св-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Райкова могила, общ.Св-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Мустрак, общ.Св-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Равна гора, общ.Св-град;

13:45ч. – 14:15ч. в с.Левка, общ.Св-град;

 

На 29.01.2020 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Конуш, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Войводово, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Орлово, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Мандра, общ.Х-во;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Големанци, общ.Х-во;


Изображения

 15 януари 2020 | 09:39