МВР

ОД Хасково

 

11 юни 2020

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Юни 2020г.

Дата, час и населено място

На 17.06.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Момково, общ.Св-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Георги Добрево, общ.Любимец;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Лозен, общ. Любимец; 13:00ч. – 13:30ч. в с. Малко Градище, общ. Любимец;

 

 

На 18.06.2020 г.за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Брястово, общ. Мин. бани;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Спахиево, общ. Мин. бани; 11:30ч. – 12:00ч. в с.Боян Ботево, общ. общ. Мин. Бани;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Ангел войвода, общ. Мин. бани;

13:45ч. – 14:15ч. в с. Винево, общ. Мин. Бани;

На 16.06.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Константиново, общ.Сим-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Калугерово, общ.Сим-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Навъсен, общ.Сим-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Троян, общ.Сим-град;

13:45ч. – 14:15ч. в с.Дряново, общ.Сим-град;

На 24.06.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Овчарово, общ.Х-ли;;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Браница, общ.Х-ли;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Черепово, общ.Х-ли;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Изворово, общ.Х-ли;

 

На 25.06.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Гарваново, общ. Хасково;

13:00 ч. – 13:30ч. в с. Горски извор, общ. Д-град;

 


Изображения

 11 юни 2020 | 09:14