МВР

ОД Хасково

 

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Юли

15 юли 2019

Дата, час и населено място

На 30.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Конуш, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Войводово, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Орлово, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Мандра, общ.Х-во;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Големанци, общ.Х-во;

На 24.07.2019 г.за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с. Българска поляна; общ. Т-град;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Хлябово, общ. Т-град;

12:00 ч. – 12:30 ч. в с. Сакарци, общ. Т-град;

 

На 17.07.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Малево, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. с.Корен, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Кралево,общ.Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Кладенец, общ. Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово

 

На 22.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Димитровче, общ.Св-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Райкова могила, общ.Св-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Мустрак, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Равна гора, общ.Св-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Левка, общ.Св-град;

На 29.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Горни Главанак, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Горно поле, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Габерово, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Малко Попово, общ. Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Сеноклас, общ. Маджарово;

На 19.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Ефрем, общ. Маджарово;

 

На 18.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Манастир, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Книжовник, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Жълти бряг, общ.Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Царева поляна, общ.Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Балкан, общ.Стамболово;

На 23.07.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Радиево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Голямо Асеново, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Бряст, общ.Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Здравец, общ.Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Странско, общ.Д-град

 

На 25.06.2019 г. за времето от:

11:00 ч. – 11:45 ч. в с. Плевун, общ. Ив-град(среща с кмета на с.Плевун и с.Костилково и граждани);

13:00 ч. – 13:45 ч. в с. Кондово, общ. Ив-град(среща с кмета на с.Кондово и с.Железари и граждани);

На 26.06.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Горно Войводино, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Долно Войводино, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. с.Маслиново, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Долно Големанци, общ.Х-во;


 15 юли 2019 | 09:28