МВР

ОД Хасково

 

10 септември 2021

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Септември 2021г.

Дата, час и населено място

На 08.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Брод, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

 

На 10.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Преславец, общ.Х-ли;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Българин, общ.Х-ли;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Шишманово, общ.Х-ли;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Рогозиново, общ.Х-ли;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Доситеево, общ.Х-ли;

 

 

На 13.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Георги Добрево, общ.Любимец;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Момково, общ.Св-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Костур, общ.Св-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Лисово, общ.Св-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Дервишка могила, общ.Св-град;

 

На 14.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Силен, общ.Стамболово;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Маджари, общ.Стамболово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Голобрадово, общ. Стамболово;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

 

 

На 16.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Устрем; общ. Т-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Планиново, общ. Т-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Радовец, общ. Т-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Филипово, общ.Т-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Присадец, общ.Т-град; 13:45ч. – 14:15ч. в с. Българска поляна; общ. Т-град;

 

На 20.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Троян, общ.Сим-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Дряново, общ.Сим-град;

11:30ч.–12:00ч.в с.Тянево,общ.Сим-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Свирково, общ.Сим-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Овчарово, общ.Х-ли;

На 23.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

13:00ч.–13:30ч.в с. Сеноклас, общ. Маджарово;

На 24.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Горни Главанак, общ. Маджарово;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Горно поле, общ. Маджарово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Габерово, общ. Маджарово;

12:15ч.–12:45ч. в с. Малко Попово, общ. Маджарово;

13:00ч.–13:30ч. в с. Сеноклас, общ. Маджарово;

 

На 28.09.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Белица, общ. Любимец;

бани;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Лозен, общ. Любимец;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Малко Градище, общ. Любимец;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Дъбовец, общ. Любимец;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Вълче поле, общ. Любимец;

 

 

На 30.09.2021 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Бисер, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Черна могила, общ.Х-ли; 11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Надежден, общ.Х-ли;

12:15 ч. – 12:45 ч. в с. Остър камък, общ.Х-ли;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Иваново, общ.Х-ли;

 

 


Изображения

 10 септември 2021 | 13:51