МВР

ОД Хасково

 

11 септември 2020

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Септември, 2020г.

Дата, час и населено място

На 23.09.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Клокотница, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Стамболийски, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Узунджово, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Нова надежда, общ.Х-во;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Александрово, общ.Х-во;

На 24.09.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с.Каменна река; общ. Т-град;

11:15ч. – 11:45ч. в с.Светлина, общ. Т-град;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Орлов дол, общ. Т-град;

12:45ч. – 13:15ч. в с.Владимирово общ. Т-град;

 

На 18.09.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Радиево, общ.Д-град;

10:40ч. – 11:10ч. в с. Голямо Асеново, общ.Д-град;

11:20ч. – 11:50ч. в с. Бряст, общ.Д-град;

12:00ч. – 12:30ч. в с. Здравец, общ.Д-град;

12:40ч. – 13:10ч. в с. Странско, общ.Д-град

 

На 25.09.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Горно Войводино, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Долно Войводино, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Маслиново, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Долно Големанци, общ.Х-во;

На 21.09.2020 г. за времето от:

10:30ч. – 11:00ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

11:15ч. – 11:45ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

12:00ч. – 12:30ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

12:45ч. – 13:15ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

 

На 29.09.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Лешниково, общ.Х-ли;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Смирненци, общ.Х-ли;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Върбово, общ.Х-ли;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Орешец, общ.Х-ли;

13:00ч. – 13:00ч. в с. Тънково, общ.Х-во;

На 28.08.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Малево, общ.Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Корен, общ.Хасково;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Кралево, общ.Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Кладенец, общ.Стамболово;

13:00ч. – 13:00ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово

На 30.09.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Крум, общ.Д-град

 


Изображения

 11 септември 2020 | 09:19