МВР

ОД Хасково

 

25 септември 2019

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Септември

Дата, час и населено място

На 18.08.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Сива река, общ.Св-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Мезек, общ.Св-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Генералово, общ.Св-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Кап. Андреево, общ.Св-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Чернодъб, общ.Св-град;

На 19.09.2019 г.за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с. Орешник; общ. Т-град;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Капитан Петко войвода, общ. Т-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Чукарово, общ. Т-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Доброселец, общ.Т-град;

 

На 30.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Поляново, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Константиново, общ.Сим-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Калугерово, общ.Сим-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Навъсен, общ.Сим-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Пясъчево, общ.Сим-град;

 

На 16.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

 

На 26.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Силен, общ.Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Маджари, общ. Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. с.Голобрадово, общ. Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

На 25.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Малки воден, общ. Маджарово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бориславци, общ. Маджарово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Голяма долина, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Малко Брягово, общ. Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Ефрем, общ. Маджарово;

 

На 24.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Крум, общ.Д-град;

На 17.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Текето, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Долно Черковище, общ. Стамболово;

 

На 20.09.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Гледка, общ. Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Долно Ботево, общ. Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Лясковец, общ.Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Зимовина, общ.Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Поповец, общ.Стамболово;

На 23.08.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Преславец, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Българин, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. с. Шишманово, общ.Х-ли;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Рогозиново, общ.Х-ли;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Доситеево, общ.Х-ли;

  

Изображения

 25 септември 2019 | 16:27