МВР

ОД Хасково

 

01 октомври 2021

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Октомври 2021г.

 

Дата, час и населено място

На 08.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:15ч. в с. Гарваново, общ. Хасково;

10:30ч. – 10:45ч. в с. Татарево, общ. Мин. бани;

11:00ч. – 11:15ч. с. Сусам, общ. Мин. Бани;

11:30ч. – 11:45ч. в с. Светлина, общ. Д-град;

12:00ч. – 12:30ч. в с. Горски извор, общ. Д-град;

На 12.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Дрипчево, общ.Х-ли;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Изворово, общ.Х-ли;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Черепово, общ.Х-ли;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Браница, общ.Х-ли;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Коларово, общ.Х-ли; 

На 13.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Йерусалимово, общ. Любимец;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Оряхово, общ. Любимец;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Васково, общ. Любимец;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Младиново, общ. Св-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Пъстрогор, общ. Св-град;

На 15.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Поляново, общ.Х-ли;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Константиново, общ.Сим-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Калугерово, общ.Сим-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Навъсен, общ.Сим-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Пясъчево, общ.Сим-град;

На 19.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Ръженово, общ.Маджарово;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Тополово,общ.Маджарово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

13:00ч. – 13:15ч. в с. Златоустово, общ. Маджарово;

13:30ч. – 13:45ч. в с. Селска поляна, общ. Маджарово;

14:00ч. – 14:15ч. с.Долни Главанак, общ. Маджарово;

На 22.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Воденци, общ. Стамболово;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Пътниково, общ. Стамболово;

11:30ч.–12:00ч.в с.Светослав, общ. Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Бял кладенец, общ. Стамболово

На 25.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. с. Лешниково, общ.Х-ли;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Смирненци, общ.Х-ли;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Върбово, общ.Х-ли;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Орешец, общ.Х-ли;

13:00ч.–13:30ч.в с. Тънково, общ.Х-во;

На 26.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Каменна река; общ. Т-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Светлина, общ. Т-град;

11:30ч. – 12:00ч. с. Орлов дол и с. Владимирово общ. Т-град;

12:15ч.–12:45ч. в с. Българска поляна; общ. Т-град;

13:00ч.–13:30ч. в с. Хлябово, общ. Т-град;

14:00ч.–14:30ч. с. Сакарци, общ. Т-град;

На 27.10.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:15ч. в с. Орешник; общ. Т-град;

бани;

10:30ч. – 10:45ч. в с. Капитан Петко войвода, общ. Т-град;

11:00ч. – 11:15ч. в с.Чукарово, общ. Т-град;

11:30ч. – 11:45ч. в с.Доброселец, общ.Т-град;

12:00ч. – 12:45ч. в с. Мрамор; общ. Т-град;

13:00ч. – 13:15ч. с. Срем, общ. Т-град;

13:30ч. – 13:45ч. с. Княжево, общ. Т-град;

14:00ч. – 14:15ч. с. Синапово, общ. Т-град;

На 29.10.2021 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бодрово, общ. Д-град; 11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

12:15 ч. – 12:45 ч. в с. с. Сталево, общ. Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

 


Изображения

 01 октомври 2021 | 11:38