МВР

ОД Хасково

 

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Март

14 мар 2019

 

Дата, час и населено място:

На 19.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Силен, общ.Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Маджари, общ. Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Пчелари, общ. Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Голобрадово, общ. Стамболово;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Рабово, общ. Стамболово;

На 21.03.2019 г.за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Текето, общ.Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с..Долно Черковище, общ. Стамболово;

На 20.03.2018 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

На 28.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Поляново, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Константиново, общ.Сим-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Пясъчево, общ.Сим-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Навъсен, общ.Сим-град;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с.Калугерово, общ.Сим-град;

На 26.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Белица, общ. Любимец;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Лозен, общ. Любимец;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Малко Градище, общ. Любимец;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Дъбовец, общ. Любимец;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Вълче поле, общ. Любимец;

На 25.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Долно Ботево, общ. Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Лясковец, общ.Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Зимовина, общ.Стамболово;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. с.Поповец, общ.Стамболово;

На 27.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Крепост, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Брод, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с.Малко Асеново, общ. Д-град;

На 18.03.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с.Ръженово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с.Долно Съдиево, общ. Маджарово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Тополово, общ.Маджарово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Румелия, общ. Маджарово;

На 29.03.2019 г. за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. с. Златоустово, общ. Маджарово;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Селска поляна, общ. Маджарово;

12:00 ч. – 12:30 ч. в с.Долни Главанак, общ. Маджарово

На 22.03.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Преславец, общ.Х-ли;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Българин, общ.Х-ли;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Шишманово, общ.Х-ли;

13:15 ч. – 13:45 ч. в с. Рогозиново, общ.Х-ли;

14:00 ч. – 14:30 ч. в с. Доситеево, общ.Х-ли;

 

 

 14 март 2019 | 09:34