МВР

ОД Хасково

 

09 декември 2019

График на мобилните екипи в малките населени места за м.Декември

На 10.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Воденци, общ. Стамболово;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Пътниково, общ. Стамболово;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Светослав, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Бял кладенец, общ. Стамболово 


На 11.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Козлец, общ.Х-во; 

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Гълъбец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Николово, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Широка поляна, общ.Х-во;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с с.Зорница, общ.Х-во;

На 12.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в  с. Гарваново, общ. Хасково;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Татарево, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Сусам, общ. Мин. бани;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Светлина, общ. Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Горски извор, общ. Д-град;


На 13.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Брястово, общ. Мин. бани;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Спахиево, общ. Мин. бани;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Сърница, общ. Мин. бани;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Ангел войвода, общ. Мин. бани;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Винево, общ. Мин. бани;


На 16.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.  Каснаково, общ.Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Крум, общ.Д-град;

На 17.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Воден, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Райново, общ. Д-град;

На 18.12.2019 г.за времето от:

10:30 ч. – 11:00 ч. в с. Орешник; общ. Т-град;

11:15 ч. – 11:45 ч. в с. Капитан Петко войвода, общ. Т-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Чукарово, общ. Т-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Доброселец, общ.Т-град;

На 19.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Текето, общ.Х-во; 

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Долно Черковище, общ. Стамболово;     

На 20.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Подкрепа, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Динево, общ.Х-во;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Стойково, общ.Х-во;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Любеново, общ.Х-во;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с.Родопи, общ.Х-во;

14:30 ч. – 15:00 ч. в с.Брягово, общ.Х-во;

На 23.12.2019 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

11:30 ч. – 12:00 ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

13:45 ч. – 14:15 ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;Изображения

 09 декември 2019 | 15:19