МВР

ОД Хасково

 

14 юли 2021

График за пощенията на мобилните екипи в малките населени места за м. юли 2021г.

Дата, час и населено място

На 21.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Колец, общ. Мин. бани;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Караманци, общ. Мин. бани;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Боян Ботево, общ. Мин. Бани;

На 28.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Конуш, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Войводово, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Орлово, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Мандра, общ.Х-во;

13:00ч. – 13:00ч. в с.Големанци, общ.Х-во;

 

На 19.07.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Г. Войводино, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Д. Войводино, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Маслиново, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Д. Големанци, общ.Х-во;

На 16.07.2020 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Малево, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Корен, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Кралево, общ.Стамболово;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Кладенец, общ.Стамболово;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Голям извор, общ.Стамболово

 

 

На 23.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Клокотница, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Стамболийски, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Узунджово, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Нова надежда, общ.Х-во;

13:00ч. – 13:30ч. в с.Александрово, общ.Х-во;

На 20.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

На 27.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Великан, общ.Д-град;

11:30ч. – 12:00ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

12:15ч. – 12:45ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

13:00ч. – 13:30ч. в с. Крум, общ.Д-град;

На 26.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Текето, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с. Тракиец, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Войводенец, общ. Стамболово;

12:15ч.–12:45ч. в с.Долно поле, общ. Стамболово;

13:00ч.–13:30ч. в с.Долно Черковище, общ. Стамболово;

На 22.07.2021 г. за времето от:

10:00ч. – 10:30ч. в с.Подкрепа, общ.Х-во;

10:45ч. – 11:15ч. в с.Динево, общ.Х-во;

11:30ч. – 12:00ч. в с.Стойково, общ.Х-во;

12:15ч. – 12:45ч. в с.Любеново, общ.Х-во

13:00ч. – 13:30ч. в с.Родопи, общ.Х-во;

14:00ч. – 14:30ч. в с.Брягово, общ.Х-во;

 

На 15.07.2021 г. за времето от:

10:00 ч. – 10:30 ч. в с.Криво поле, общ.Х-во;

10:45 ч. – 11:15 ч. в с.Момино, общ. Х-во; 11:30 ч. – 12:00 ч. в с.Елена, общ. Х-во;

12:15 ч. – 12:45 ч. в с.Болярски извор, общ.Х-ли;

13:00 ч. – 13:30 ч. в с.Славяново, общ.Х-ли;


Изображения

 14 юли 2021 | 15:17