МВР

ОД Хасково

 

В деня на изборите за Европейски парламент, сектор „Български документи за самоличност“ ще работи с граждани, желаещи да упражнят правото си на глас

20 май 2019

Служителите от сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР Хасково ще работят на 26 май 2019г. от 8,30 до 19,30 часа. От  21 май 2019г., българските граждани, които нямат издадени лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, унищожени, повредени или с изтекъл срок ще имат възможност да гласуват.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност; При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или РУ при ОДМВР за дните 21 май 2019г до 25 май 2019г от 8,30 до 17 часа и на 26 май 2019г. от 8,30 до 19 часа.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинска администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО В ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019г.

 21 май 2019 | 09:24