МВР

ОД Хасково

 

13 септември 2021

Възможност за ускорена услуга и при свидетелствата за управление на МПС

Изпълнението на услугата е до 3 работни дни, а заявления се подават Пътна полиция

От началото на м.Септември е въведена нова услуга за издаване на свидетелство за правоуправление –“ускорена”- със срок до 3 работни дни, като заявления за нея се подават само в звено „Пътна полиция“ на ОДМВР. Изрично условие за подаване на заявление с „ускорена услуга“ е да се подменя шофьорската книжка поради: изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат. Дължимата такса за ускорената услуга е 75 лева за хора на възраст от 18 до 58 години и 33 лева за граждани от 58 до 70 години. 

Остава и бързата услуга за издаване на СУМПС със срок за изпълнение до 10 дни и такса – 50 лв. за хора до 58г. и 22 лв. за тези над 58-годишна възраст.

Друго облекчение за гражданите относно свидетелствата за правоуправление е, че те могат да подават заявления за тях и в „Паспортна служба“ при ОДМВР-Хасково , но само с обикновена поръчка. При подмяна на СУМПС в случаите - изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, или на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, заявлението може да се подаде и в районните управления  при ОДМВР Хасково.

-       Чуждестранно СУМПС се подменя с българско при обикновена услуга в срок до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция” при областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

-       При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в районно управление, звеното „Български документи за самоличност” или звеното „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния си адрес.


Изображения

 13 септември 2021 | 10:27