МВР

ОД Хасково

 

Списък на недопуснатите кандидати за участие в следващ етап - провеждане на интервю в конкурс, обявен със заповед № 8121К-1370-04.02.2021 г.

10 мар 2021

Списък на недопуснатите кандидати за участие в следващ етап - провеждане на интервю в конкурс, обявен със заповед № 8121К-1370-04.02.2021 г.

 10 март 2021 | 17:00