МВР

ОД Хасково

 

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс, обявен със заповед № 8121К-10416/06.11.2020г., и обявление с рег. № 8121р-19759/24.11.2020 г.

14 дек 2020

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс, обявен със заповед № 8121К-10416/06.11.2020г., и обявление с рег. № 8121р-19759/24.11.2020 г.

 14 декември 2020 | 11:21