МВР

ОД Хасково

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Хасково

22 яну 2018

Kонкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
ОБЯВЯВАМ:
     І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР - Хасково
- полицай - старши полицай - 12 (дванадесет) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 10 (десет) вакантни длъжности.


Зап.№ 8121К-220/17.01.2018 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност

 28 март 2018 | 11:04