МВР

ОД Хасково

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР Зап № 8121К-6833-08.06.2018

18 юни 2018

Зап № 8121К-6833-08.06.2018

 18 юни 2018 | 13:19