МВР

ОД Хасково

 

Заповед относно определяне на участник спечелил проведения на 28.12.2012г. в ОД на МВР-Хасково търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична държавна собственост - представлеващи помещения за банкови офиси...

11 фев 2013

Заповед относно определяне на участник спечелил проведения на 28.12.2012г. в ОД на МВР-Хасково търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична държавна собственост - представлеващи помещения за банкови офиси съгласно заповед рег.N Iз-2373/22.11.2012 г. на министъра на вътрешните работи

Заповед (.pdf)

 23 май 2017 | 17:30