МВР

ОД Хасково

 

Уведомление на ОДМВР Хасково за всички бивши контрагенти на сектор СОД

05 авг 2014

 ОДМВР-Хасково уведомява всички бивши контрагенти на сектор "Сигнало-охранителна дейност" закупили ползваната от тях СОТ техника, че имат възможност да получат екземпляр от слюченият договор за покупко-продажба от "Финансов отдел" на ОДМВР-Хасково в работни дни от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа"

 23 май 2017 | 17:30