МВР

ОД Хасково

 

Ценоразпис на сигнално-охранителната техника,числяща се на структури на МВР, използвана за охрана на обекти по договори, сключени по реда на чл.76, ал.2 от ЗМВР, изготвен съгласно Методика, рег. №Із-117/21.01.2014 г.

05 мар 2014

Ценоразпис

Заявление за закупуване на техника

Заявление за демонтиране на техника

 23 май 2017 | 17:30