МВР

ОД Хасково

 

”Извършване на годишни технически прегледи за обезпечаване техническата изправност на служебните пътни превозни средства /ППС/ от щата на ОДМВР-Хасково“

19 апр 2019

Срокът за получаване на оферти по пазарната консултация е удължен до 17:30 ч. на 07.05.2019 г. 

Пазарна консултация
Приложение № 1 - Оферта
Приложение № 2 - Ценово предложение

ДОКЛАД

 10 май 2019 | 09:46