МВР

ОД Хасково

 

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: “Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи не...

01 ное 2016

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: “Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им”.

Протокол класиране

Обява АОП
1.Оферта Приложение № 1 
2.Техническа спецификация Приложение №2
3.Техническо предложение Приложение №3
4.Ценово предложение Приложение №4
5.Декларация Приложение №5
6.Декларация Приложение №6
7.Договор Приложение №7

 23 май 2017 | 17:30