МВР

ОД Хасково

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Хасково (Публичен възложител, Второстепенен разпоредител с бюджет)

10 юли 2019

ЗАПОВЕД
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Хасково (Публичен възложител, Второстепенен разпоредител с бюджет)

 10 юли 2019 | 10:17