МВР

ГД ПБЗН

 

Телефони за контакт и Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

30 май 2018

телефони:

02 960 10 310

02 960 10 335

 

 30 май 2018 | 16:24