МВР

ГД ПБЗН

 

21 септември 2017

Стартираха строително-инвестиционните дейности за обновяване сградата на пожарната служба в Червен бряг

Стартираха строително-инвестиционните дейности за обновяване сградата на пожарната служба в Червен бряг.

На събитието присъства директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Никола Николов. Той подчерта, че очаква проектът да повиши мотивацията на служителите. „Надявам се, че с приключването му ние ще сме направили една красива сграда – символ на Червен бряг, в която ще се подобри учебния процес и хората тук ще бъдат спокойни, че всяка минута вие сте готови да се притечете на помощ“. Директорът на ГДПБЗН благодари на местната власт за съдействието, което указва при модернизирането на пожарната служба в града. 
От своя страна председателят на Общински съвет – Червен бряг инж. Ивайло Иванов благодари за доброто сътрудничество с районната пожарна служба. По думите му този ремонт е заслужен, защото в РСПБЗН работят достойни служители и високи професионалисти, натоварени с нелеката задача да пазят спокойствието и собствеността на хората. „Знаем колко опасна и отговорна е вашата професия. Пожелавам Ви здраве и успех. Искам да създадем европейски продукт, с който да се гордеем“, каза още той.
Строително-инвестиционните дейности се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година и стойността им възлиза на над 290 хил. лева. Основна цел на проекта е да се подобри качеството и социалните услуги на публичната инфраструктура в града. Предвижда се да бъде извършена топлоизолация на сградата, подмяна на дограмата, както и въвеждане на енергоспестяващо осветление. В планът е разписано да бъде подменена хидроизолацията и да се реконструира покривната конструкция, да бъде сменена вътрешната ВиК инсталация, както и да се изгради съоръжение за подобряване достъпа до пожарната служба на лица с увреждания. Очаква се обновяването на сградата на пожарната служба да приключи до 30 месеца.
Изображения

 21 септември 2017 | 15:47