МВР

ГД ПБЗН

 

27 октомври 2022

Междуведомствена работна група ще обсъжда необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.

Нормативният акт, с който са определени строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е в сила от 2010 година

Със заповед на министъра на вътрешните работи е създадена междуведомствена работна група, която да обсъди необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Експертите ще проучат и обсъдят резултатите от прилагането на нормативния акт. Ако бъде установена необходимост за промяната му, те ще изготвят проект на Наредба за изменение и допълнение. В групата са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Академията на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Сдружение „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“, Сдружение „Национална камара пожарна безопасност в строителството“, Сдружение „Българска браншова камара пожарна безопасност и спасяване“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Срокът за приключване на работата на междуведомствената работна група е 31 май 2023 г.

 

Припомняме, че Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е издадена от министъра на вътрешните работи съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството. С нея са определени строително-техническите правила и норми, отнасящи се до цялостния процес по проектиране и строителство за удовлетворяване на второто основно изискване „Безопасност в случай пожар” към строежите, съгласно приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета. Наредбата е в сила от 05.06.2010 г., като за последен път е изменена и допълнена през 2018 г.


Изображения

 27 октомври 2022 | 13:26