МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 16.06.2019 г.

16 юни 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 15.06.19 г. звената за ПБЗН са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 54 пожара.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които: 5 в жилищни сгради, 2 в промишлени сгради, 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 2 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито, 1 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 42 пожара, от които: 15 в сухи треви, горска постеля и храсти, 19 в отпадъци, 1 в готварски уреди и комини, 7 други.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна - 7бр.), 1 при инциденти с опасни вещества (изтичане на химически агресивни течности - 1бр.), 40 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 1бр., отстраняване на опасни предмети - 16бр., спасяване на животни - 3бр., оказване съдействие на граждани - 5бр., отводняване - 2бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 6бр., други - 7бр.), 1 оказване помощ на пострадали граждани (други - 1бр.).

Лъжливи повиквания  -  5.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Регистрирани бедствия и аварии: няма.

По-характерни произшествия:

На 15.06.2019 г. в 14:48 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Русе е получено съобщение за задействане на пожаро-известителна инсталация от възникнало задимяване в цех за спортни обувки на „Дуна лайн“ ЕООД Русе. При пожара няма загинали или пострадали граждани. Произшествието е ликвидирано от 4 ПА с 4 екипа и 1 СА от ССОД с 1 екип, които е правил замервания на въздуха. При пристигане на мястото на произшествието екипите установява, че пожара е възникнал в машината за отливане на подметки. При пожара са унищожени машина за отливане на подметки, опушени стени и тавани на площ около 2 000 м2. Спасен е производствен цех, складове готова продукция, складове за суровини и заготовки.

 16 юни 2019 | 06:44