МВР

ГД ПБЗН

 

Оперативната обстановка на територията на страната по направление “Пожарна безопасност и защита на населението” към 06:00 часа на 13.06.2019 г.

13 юни 2019

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 12.06.19 звената за ПБЗН са реагирали на 111 сигнала за произшествия.

 

Ликвидирани са общо 43 пожара.
С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които: 5 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 1 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 4 в транспортни средства; 4 бр. Други .
Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 6 в сухи треви, горска постеля и храсти; 1 в стърнища; 17 в отпадъци; 4 други .
Извършени са 63 спасителни дейности и помощни операции, от които: 3 при катастрофи в транспортни средства(автомобилна-3бр.); 2 при промишлени аварии(в електропреносната мрежа-1бр.,други-1бр.); 6 битови или промишлени инциденти(паднали дървета, камъни и предмети-6бр.); 51 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6 бр., отстраняване на опасни предмети-10бр., спасяване на животни-7бр., оказване съдействие на граждани-11бр., отводняване-9бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 4 бр., други – 4 бр.); 1 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение-1бр.). В обекти от критичната инфраструктура са възникнали: 1 пожар.
Лъжливи повиквания - 5.
При пожарите е пострадал 1 гражданин.

Регистрирани бедствия и аварии: Няма.

По-характерни произшествия:

На 12. 06. 2019 г. в 09:14 часа е съобщено за възникнал пожар в апартамент  в гр. Варна, ул. „Силистра“, вх.1, ет. 14. На мястото на произшествието  са изпратени 2 ПА със 7 пожарникари от 01 РСПБЗН Варна. Пострадала е жена на 51 г. откарана от екип на ЦСМП във ВМА „Токсикология“. Унищожена е бяла и черна техника 5бр.,  опушени стени 30 кв.  и домашно имущество. Спасена е сграда.

 14 юни 2019 | 18:49