МВР

ГД ПБЗН

 

Стратегически документи

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. (pdf 231 Kb)

Приложение 1 към Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. (pdf 122 Kb)

Приложение 2 - ПЪТНА КАРТА към Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. (pdf 82 Kb)

Решение №270 от 7 май 2014 г. за приемане на Национална програма за защита при бедствия 2014-2018г. и годишен план за 2014г. за изпълнение НПЗБ 2014-2018г. (pdf 25 Kb)

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018г. (pdf 4,5 Mb)

Приложение 1 към Националната програма за защита при бедствия 2014-2018г. (xls 263 Kb)

Приложение 2 към Националната програма за зашита при бедствия 2014-2018 г. (pdf 96 Kb)

Годишен план за 2014г. за изпълнение Националната програма за защита при бедствия 2014-2018г. (pdf 261 Kb)

Извлечение от Протокол N 21/28.05.2009 г. от заседание на МС за приемане на Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г. (pdf 255 Kb)

Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г. (pdf 1326 Kb)

Приложение към Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г. (pdf 278 Kb)

Решение на МС №692 за приемане на годишен план 2013 г. за изпълнение на НПЗБ-2009-2013

Годишен план за 2013 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия (2009-2013)

Решение N 973 на МС за приемане на Национален план за защита при бедствия(pdf 61 Kb)

Национален план за защита при бедствия (pdf 611Kb)

Приложения към Националния план за защита при бедствия (pdf 5528Kb)

Национален план за защита при бедствия-част І Защита при земетресение

Национален план за защита при бедствия-част ІІ Защита при наводнение

План за борба с нефтени разливи в Черно море

Решение на МС №868 за приемане на План за борба с нефтените разливи

Решение на МС №1004 за изменение и допълнение на Националния план за защита при бедствие

Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" (pdf 477Kb)

Допълнение и изменение към Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" (pdf 541Kb)

Решение Годишен план 2015 (pdf 59Kb)

Годишен план 2015 г. (pdf 517 Kb)

Решение Годишен план - 2016 г. (pdf 229Kb)

Годишен план - 2016 г. (pdf 992 Kb)

Годишен план - 2017 год. (pdf 1664Kb)

Решение Годишен план - 2017 год. (pdf 243Kb)