МВР

ГД ПБЗН

 

Проект "Развитие на Учебен център Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ", финансиран по Фонд "Вътрешна сигурност"

20 мар 2018

Прикачени документи Резюме на проекта   (doc - 42,00KB) - 20 мар 2018 13:20
Информация за етапа на изпълнението   (doc - 37,00KB) - 20 мар 2018 13:20
Изображения

 20 март 2018 | 13:29