МВР

ГД ПБЗН

 

Проект „Повишаване на капацитета за защита на критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти“, финансиран по Фонд "Вътрешна сигурност"

20 мар 2018

Прикачени документи Информация за проекта   (doc - 45,00KB) - 20 мар 2018 13:19
Изображения

 20 март 2018 | 13:26