МВР

ГД ПБЗН

 

Сметка на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

1. По Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси:

IBAN: BG 48 BNBG 9661 3100 1573 01

BIC: BN BG BG SD

БНБ - ЦУ

ГД ПБЗН - МВР

БУЛСТАТ: 129010164

 

Сметки на Регионалните дирекциии "Пожарна безопасност и защита на населението":

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

Транзитна сметка IBAN

BIC

Банков клон

1 БЛАГОЕВГРАД BG54UBBS80023112505410 UBBSBGSF ОББ АД гр.Благоевград
2 БУРГАС BG54UNCR76303100114321 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Бургас
3 ВАРНА BG26STSA93003106881201 STSABGSF Банка ДСК АД гр.Варна
4 ВРАЦА BG07UBBS80023112504510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Враца
5 ВИДИН BG19UBBS80023112507010 UBBSBGSF ОББ АД гр.Видин
6 ВЕЛИКО ТЪРНОВО BG22UBBS80023112524610 UBBSBGSF ОББ АД гр.В.Търново
7 ГАБРОВО BG59UBBS80023112502410 UBBSBGSF ОББ АД гр.Габрово
8 ДОБРИЧ BG77UNCR96603193290510 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Добрич
9 КЪРДЖАЛИ BG46UBBS80023112500510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Кърджали
10 КЮСТЕНДИЛ BG31UBBS80023112509510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Кюстендил
11 ЛОВЕЧ BG25UBBS80023112513110 UBBSBGSF ОББ АД гр.Ловеч
12 МОНТАНА BG12UBBS80023112501510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Монтана
13 ПАЗАРДЖИК BG10UBBS80023112502710 UBBSBGSF ОББ АД гр.Пазарджик
14 ПЕРНИК BG85UBBS80023112506210 UBBSBGSF ОББ АД гр.Перник
15 ПЛЕВЕН BG96UBBS80023112509310 UBBSBGSF ОББ АД гр.Плевен
16 ПЛОВДИВ BG60UNCR75273154638401 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Пловдив
17 РАЗГРАД BG79UBBS80023112500110 UBBSBGSF ОББ АД гр.Разград
18 РУСЕ BG79UBBS80023112509810 UBBSBGSF ОББ АД гр.Русе
19 СИЛИСТРА BG55UBBS80023112495110  UBBSBGSF ОББ АД гр.Силистра
20 СЛИВЕН BG69UBBS80023112515810 UBBSBGSF ОББ АД гр.Сливен
21 СДПБЗН BG80BNBG96613100157501 BNBGBGSD БНБ
22 СОФИЯ-ОБЛАСТ BG53UNCR96603119830514 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
23 СМОЛЯН BG34STSA93003103064301 STSABGSF ДСК АД гр.Смолян
24 СТАРА ЗАГОРА BG31UNCR75273187354501 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр.Стара Загора
25 ТЪРГОВИЩЕ BG59UBBS80023112512110 UBBSBGSF ОББ АД гр.Търговище
26 ХАСКОВО BG11UBBS80023112521510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Хасково
27 ШУМЕН BG76UBBS80023112501910 UBBSBGSF ОББ АД гр.Шумен
28 ЯМБОЛ BG80UBBS80023112499510 UBBSBGSF ОББ АД гр.Ямбол

 

2. За средства, подлежащи на възстановяване от общини по ПМС №27 от 2009г.:

IBAN: BG 04 BNBG 9661 3000 1573 01

BIC: BN BG BG SD

БНБ - ЦУ