МВР

ГД ПБЗН

 

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електрически котел за отопление в РС–Девин към РСПБЗН-Смолян при ГДПБЗН – МВР"

26 ное 2015

Публична покана - 26.11.2015 г.

Указания - 26.11.2015 г.

Протокол за разглеждане и оценка на постъпилите оферти - 10.12.2015 г.

Договор ПО-ДОП-33/16.12.2015 г. - 16.12.2015 г.

Извършени плащания по договор № ПО-ДОП -33/16.12.2015 г. - 30.12.2015 г.

Възстановена гаранция за аванс по дог. рег. № ПО-ДОП-33/16.12.2015 г. - 19.02.2016 г.

 23 май 2017 | 17:58