МВР

ГД ПБЗН

 

Проект № BG16M1OP002-4.001-0001 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

16 ное 2016

Текст

Прикачени документи Кратка информация за проекта   (docx - 116,00KB) - 12 юни 2017 09:54

 23 май 2017 | 17:58