МВР

ГД ПБЗН

 

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на текущи ремонтни дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудване и за работа на персонала” по обособени позиции в рамките на проект „Развитие и модернизира...

25 апр 2017

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на текущи ремонтни дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудване и за работа на персонала” по обособени позиции в рамките на проект „Развитие и модернизиране на НОЦ и ОЦЦ”, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”

Техническа спецификация за процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на текущи ремонтни дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудване и за работа на персонала” по обособени позиции в рамките на проект „Развитие и модернизиране на НОЦ и ОЦЦ”, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”

 23 май 2017 | 17:58